Igram se i jačam

Dopustite deci da odaberu koju igru žele danas da igraju. Mogu da biraju više od jedne igre.

1. Obaramo flaše

Za ovu igru potreban vam je mali prostor, nekoliko plastičnih čaša ili malih plastičnih flaša i jedna lopta prosečne veličine.

– Stavite male plastične čaše ili flaše na kraju sobe i zatražite od deteta da baca loptu u njihovom pravcu.

– Dete ponavlja igru nekoliko puta sa ciljem da obara što više čaša i/ili flaša. I vi možete igrati zajedno sa njima. Postepeno povećavajte udaljenost između čaša i/ili flaša odakle dete baca loptu.

2. Hodam kroz znakove – Za ovu igru trebaju vam nekoliko plastičnih čaša, jedan ili dva lonca koje ne upotrebljavate ili dva-tri drugih čvrstih predmeta koje treba postaviti naglavačke na pod. Stavite ih po određenoj putanji. Dete, bez čarapa, hoda po postavljenim predmetima. Hodanje se ponavlja nekoliko puta, sa ciljem da dete pređe ceo put a da ne padne.

3. Skočite prema oblicima – Na podu postavljamo nacrtane oblike oba  stopala ili samo jednog stopala u različitim pravcima [kao na slici desno]. [sikur në foton djathtas]. Deca skaču jednom ili obema nogama prema pravcu stopala koje je postavljeno na pod.