Loja me gishtërinjë

Materiali dhe mjetet: https://www.youtube.com/watch?v=181f6UDCpus

Prindër – Në telefon,kompjuter apo I-Pad, shkruani linkun e këngës “Familja e gishtave” dhe dëgjojeni së bashku me fëmijën tuaj.

Duke i thënë emrat e anëtarëve të familjes, si p.sh.: “babi” – eja ta vizatojmë babin te gishti…., vizatojani  fëmijës gishtat.   Vizatoni edhe gishtat tuaj. Më pas gjatë këngës demonstroni me gishtërinjë bashkë me fëmijën. Dëgjojeni këngën disa herë gjatë ditës.