Ko više pleše

Većina male dece voli da se izražava kroz ples. Omogućite detetu da se kreativno izrazi koristeći svoje telo kroz muziku.

Ono što vam treba je lista pesama sa različitim ritmovima i velikim prostorom za ples. Kroz ples, dete će vežbati ravnotežu tela i ritam, veštine slušanja, kreativnost itd.

Napravite listu pesama koje ste pripremili i pozovite dete da pleše s vama. Kad god se muzika promeni, ples promenite u skladu sa muzikom. Ohrabrite dete da to menja zajedno sa vama. Pleši dok ne možeš sa ?

Dozvolite detetu da vodi promenu plesnog stila u skladu sa muzikom.