Potrebni materijali: Kućni predmeti

Rаzvој аktivnоsti: Ova aktivnost se u suštini odnosi na učenje matematike počevši od osnova, skupova elemenata. . Ovaj put, ne na papiru, već sa decom ranom uzrasta počinje se sa predmetima i pokretnim aktivnostima.

Uzmite kašike, uzmite šalove, uzmite papirne maramice ili čak čarape. Osnovna ideja je da deca shvate da iako predmeti imaju različite boje i različite oblike, možemo ih klasifikovati prema zahtevu. Prvo, tražimo da ih odvojimo po boji, odvajamo crvene kašike sa crvenim čarapama i crvene šalove na jednoj strani (grupi) i odvojimo one sa drugim bojama. Sledeći put zamolite ih da podele po veličini ili obliku predmeta. Na jednoj strani kašike, na jednoj strani šalovi i čarape, a drugi put odvojite one koje služe za hranu i one za nošenje. Na ovaj način u osnovi naučite svoje dete da razume ideju klasifikacije po zahtevu.