Jedinica sam ja

Materijali i alati: Beli list, olovka, boje, zrna pasulja, kukuruza i materijali dostupni u kući.

Odvijanje aktivnosti: Igra sa karticama – Napravite za dete broj 1na belom papiru. Zatražite da pređe prstom preko broja 1. Uzmite nekoliko zrna pasulja ili kukuruza, zatražite od deteta da naznači količinu broja 1. Zatim drvenim štapićem, dopustite dete da formira broj 1. Štapići će detetu pružiti zadovoljstvo tokom njihovog deljenja.

Ohrabrite dete da daje primere koji su samo jedan, npr. imamo samo jedno sunce, jedan mesec, jednu majku itd.

Po želji se može naučiti poezija – BROJ 1 / Jedinica sam ja / / Tanak, visok / / Čitav sam / / Elegantan // Sviđa mi se / / Da stojim / / Sve brojeve / / Ja vodim / / Iako sam skroz mali / Ne zaboravite / Ja sam prvi.