Moja gimnastika

Alati i materijali: Poklopci za flaše, mali plastični štapići (ili se mogu koristiti čak i tanke grančice), beli listovi A4.

Odvijanje aktivnosti:Razgovarajte sa detetom o značaju gimnastike za dobro zdravlje. Navedite neke vežbe koje ste ranije radili i koji su pokreti za vežbanje mišića ruku, nogu, vrata, struka itd.

Uzmi štapove i bele listove. Pokušajte da predstavite neku vežbu koja je detetu poznata, npr. ruke gore, gde dete stavlja poklopac flaše umesto, a zatim postavlja štapove za telo, ruke i noge. Dalje, pogledajte i date modele da biste napravili više modela vežbanja.

Ohrabrite dete da pravi i druge pokrete, zauzimajući različite položaje.