Dome, slatki dome

Materijali i alati: drveni blokovi, lego, razne kartonske kutije (ili u njihovom odsustvu kuća se može nacrtati na A4 papiru, olovka, bojice, makaze) itd.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o prostorima u kući (stanu), koliko spratova? koliko soba? koja je veća? za ono  što koristimo prostore u kući (stanu) itd.

Modeliranje kuće vrši se prema želji i raspoloživim materijalima. U nedostatku drvenih igračaka ili legoa, kuća se može uraditi belim A4 papirom crtanjem kuće.

Možete uzeti dati primer. Uzima se beli A4 papir i presavije se prema modelu. Roditelj pomaže detetu da presavijanju papira na tri dela, dok dete na krovnom delu lomi papir u obliku trougla. Dete zatim nacrta kuću unutra i vani kako želi.

Po želji, možete pročitati i pesmu: Dome, slatki dome / Moja kuća je lepa,,/ Mala je kao kutija /Puna igračaka i knjiga /To je soba pod krovom./Postoje velike kuće /Zgrade sa više spratova,/Ali najlepša je moja,/Ne menjam je ni sa palatama./Tu smo zajedno /Cela moja porodica, / Radimo, smejemo se i pomažemo /Otuda naša sreća.

Podstaknite dete da opisuje kuću/stan u što više reči. Pružite mu različite materijale za izradu po njegovoj/njenoj želji.