Šta može učiniti?

Materijali i alati: Razne fotografije po knjigama ili na veb stranicama, uređivanje igračaka prema detetovoj želji

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom Koji posao vam se čini najzanimljivijim i bi da ste dragovoljno pomogli ocu, majci  ili bilo kom drugom članu porodice? Ali koji ne di želeo da uradiš? Zašto? Imaš li neku ideju kako bi dragovoljno uradio posao koji ti se ne sviđa? Koji možeš sam da uradiš? itd.

Roditelj ili staratelj zajedno sa detetom gledaju različite fotografije u knjigama ili na veb stranicama na kojima deca rade nešto npr. kuvanje, brisanje posuđa, hranjenje psa itd. Razgovarajte o svakoj fotografiji koju ste odabrali za komentarisanje. Koliko je dobar ovaj posao? Zaštoje npr. dobro kuvati? Čistiti? Da nahraniš psa itd.

Nakon komentarisanja fotografija, razgovarajte sa detetom o tome koliko je važno održavanje odeće.

Uzmite  odeću deteta i zajedno je složite. Koju odeću je teže složiti, a koju lakše? Koja odeća je tanja, koja je deblja itd.

Rasporedite igračke po jednom modelu, drugi oblik, promenite im mesta. Gde je bolje smestiti ovu ili onu igračku. Dete mora da iznese svoje mišljenje i pokaže zašto, na primer, želim da stavim kutiju vodenih boja na sto? itd.

Podstaknite dete da bude aktivnije u obavljanju svojih poslova, da se oseća korisno za porodicu dajući mu mu neke lagane poslove kao što su: slaganje odeće, brisanje posuđa, čišćenje prašine itd.

Ako želite, možete pročitati pesmu: Naše ruke / Vidite naše ruke / Kako male, kako sveže. / Naše vredne ruke / crtamo u svesku. / Lepo seču makazama / Iglom sašivaju dugmad. / Drže cigle, drže kamenje / naše ruke se nikada ne zamaraju. /

Radni list : Rad obojite po