Ja i moja porodica

Materijali i alati: Rukavice, razne ilustracije sa porodičnim fotografijama, olovka, boje, makaze, lepak itd.

Odvijanje aktivnosti: Uzimaju se rukavice sa odvojenim prstima. Razgovara sa detetom o članovima porodice. Ko živi u našoj kući? (npr. deda), šta si ti za dedu? (unuka, unuk) itd. razgovor se odvija za sve ostale članove porodice. Zatim uzima se olovka (iz mamine kozmetike), crtajući članove porodice na osnovu opisa koje deca mogu dati članovima porodice (na primer, deda je ćelav, sa brkovima, sa naočarima, brat je izgubio zube, mama ima crvenu kosu itd.)

Jednom kada su figure nacrtane na  rukavicama, dakle jedan prst za jednog člana porodice, govori ili opisuje svakog od njih npr tata radi u fabrici, voli fudbal i mesi ukusne pice i tako dalje opisuje svakog člana.

Podstaknite dete da daje više opisa za svakog člana. Koliko je važna pomoć svakog člana porodice njemu i drugima.