Voz sa orasima

Materijali i alati: Orasi,  lepak,

Za današnju aktivnost su vam potrebni orasi s kojima ćete u početku igrati jednu staru narodnu igru koju su u njihovo detinjstvo igrali vaši dedovi. Prvo zatražite od deteta da poređa nekoliko oraha, prvi, drugi, treći, u pravoj liniji i neka dete stoji nasuprot na udaljenosti od jednog metra. Dete sa jednim orahom u ruci pokušaće da udari orahe ispred sebe. Zatražite od deteta da vam tokom igre kaže koliko je oraha pogodilo orahom koji drži i izbrojite ih zajedno.

Orahe koje je dete pogodio su njegovi zarađeni orasi, pažljivo ih prelomite na dva dela, jer će dete sa orahovom ljuskom uraditi mali voz tako što će ih poređati i lepiti dvostranim lepkom za otvoreni deo visoko na jednom jakom papiru i dok dete radi pitate ga koja je lokomotiva, koliko ima vagona, koji je prvi, koji je drugi, onoliko vagona koliko dete želi da poređa. Prema detetovoj želji, vagone može napuniti malim igračkama koje ima.

Zahtev: Ilustracije, slike igre sa orasima ili činijama jer imaju isto pravilo.