Jesenji venci

Materijali i alati: Papir ili karton, lišće i spajalice ili konac ili lepak

Odvijanje aktivnosti: Dete uzima jedan papir ili karton i uz pomoć roditelja/staratelja ga izreže pravom obliku poput trake i on sam određuje veličinu onoliko koliko želi da venac bude širok. Zatim uzima nekoliko jesenjih listova i počinje da ih stavlja u venac; lišće može da zakači jedan po jedan spajalicom, ali i lepkom. U nedostatku spajalice i lepka, roditelj/staratelj može pomoći detetu da zakači lišće na papiru ili kartonu šivenjem. Lišće treba poredati jedan za drugim kako ne bismo imali prazne prostore da se vidi papir ili karton.