Igra „Nagađaj prema pokretima, šta se radi?“

Materijali i alati: Nema

Odvijanje aktivnosti: roditelj ili staratelj imitira kretanja nekog posla npr. imitira pokrete ruku praveći pice, dete to pronađe odgovarajući „praviš picu“, roditelj se pretvara kao da složi odeću, dete odgovara „složiš odeću“ itd. Onda  se uloge mogu menjati. Dete oponaša pokrete obavljanja nekog posla, a roditelj odgovara rečima.

Posle igre dete crta aktivnost koju dragovoljno radi, npr. crta picu, ili sliku. I urađeni crtež komentariše pokazujući šta je nacrtao i zašto voli ovaj posao ili aktivnost. itd. I urađeni crtež komentariše pokazujući šta je nacrtao i zašto voli ovaj posao ili aktivnost.