Eci me këmbët e ariut

Flasim me fëmijët për gjallesat që jetojnë në bjeshkë dhe për mënyrën se si ecin ato. Me ndihmën e disa penjëve apo litarëve për t’u mbajtur, e po ashtu me ndihmën e shpuzave, legove të mëdha apo edhe plastikave të forta sikur në foto fëmijët mund të ecin sikur ariu me shputa të mëdha duke e përjetuar ndjenjën që ka ariu gjatë ecjes.