Hodam medveđim nogama

Razgovaramo sa decom o bićima koja žive u planinama i kako one hodaju. Uz pomoć nekih nitova ili užadi za držanje, a takođe i pomoću sunđera, velikih legosa ili čak jake plastike, kao na slici, deca mogu hodati poput medveda sa velikim nožnim stopalima doživljavajući osećaj koji medved ima tokom hodanja.