Moj stog (sena)

Stogovi (sena) – vrlo atraktivno mesto za decu su stogovi (sena). Veoma malo dece je imalo ili mogu ima priliku da vide stog (sena), stoga ćemo danas stog (sena) napraviti u kućnim uslovima. Roditelj prvenstveno treba da kaže detetu šta je stog (sena). Naravno, stariji ih mogu obavestiti i govoreći o njemu i kako funkcioniše stog (sena). Trebali biste da vodite računa da dete obavestite o važnosti psa koji se brine o stoci, tako da ćete imati priliku da razgovarate sa decom da, baš kao što se pas brine o stoci, takođe se ljudi trebaju brinuti jedni o drugima. Ohrabrite dete pitanjem „O kome se može on/ona brinuti?! Govorite detetu o potrebama životinja i istovremeno o potrebama čoveka. Deca treba da shvate sličnosti i razlike u ispunjavanju potreba. U ovom slučaju možete sa detetom razgovarati o tome koja je uloga čoveka u brizi o životinjama. U međuvremenu možete razgovarati o željama vašeg deteta da ima kući/kućnog ljubimca.

Na kraju, podstaknite dete da nacrta nekoliko ovaca ili koza, koje može da iseče makazama i zalepi na komad kartona da stvori svoj stog (sena). Ne zaboravite da stavite psa koji se brine o njima.