Put u planini

Ohrabrite dete da napravi put u kući koji će ga nazvati „Put u planini“. Današnja aktivnost je vezana za upotrebom predmeta koji se nalaze u kući i imaju geometrijske oblike.

Put bi trebao da bude što duži jer od kuće do planine je prilično daleko. Svaki objekat koji će dete postaviti na putu treba predstaviti kroz potrebu za posetom planinama. Npr, ako dete uzme predmet u obliku kruga, moraće da ga poveže sa potrebom za tanjirom radi ishrane, ako uzme liniju može da pokaže da je reka ravna, ako uzme kvadrat, može to da opravda ćebetom koje mu je potrebno da je ima jer je tamo noću hladno. Ova aktivnost se odvija zajedno između roditelja i deteta, tako da roditelj može da ukaže na stvari kojih dete možda nije svesno tokom planinskih poseta. Detetu je važno da shvati da su tokom leta planine prohladne i da su temperature niže nego u gradovima ili naseljenim mestima.