Planete

Danas ćemo krenuti u zamišljenu šetnju do vrha vrlo visoke planine na Kosovu. Cilj je da se upoznamo sa našim Sunčevim sistemom, planetama. Deca su radoznala i ova aktivnost može povećati njihovu radoznalost prema svetu koji nas okružuje.

Da biste deci pomogli da imaju što ugodnije putovanje, u početku im pokažite slike koje su priložene uz ovu aktivnost.

U međuvremenu dok im prikazujete  planete kroz tamni komad stakla, dete tokom dana može da vidi sunce i uporedi ga sa onim što vidi na priloženoj slici. Objasnite detetu da se ostale planete ne mogu videti jer su premalene. U međuvremenu, koristite ovaj eksperiment noću da biste zvezde videli pomoću lupe ili stakla za povećanje ako imate.

Poglede na sunce propratite pitanjima o korisnosti sunca, zvezda i meseca

Zašto zemlji treba sunce?

Zašto čoveku treba sunce?