Čarobne reči

Materijali i alati: Igračke za decu

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o čarobnim rečima, koje su one i kada ih koristiti, npr. kada kažemo „Hvala!“, „Molim te!“, „Izvini!“ itd.

Igra se igra „Burek“. (Dramatizacija priče). U ovom slučaju, roditelj ili staratelj se pretvara da pravi burek. Dete ulazi u kuhinju. Ne kaže „Dobar dan!“, već ulazeći zalupivši vrata, ne pere ruke i glasno viče: „Hoću bureeek“; roditelj ili staratelj koji se pretvara da pravi burek ne reaguje i čak ne okreće glavu da ga pogleda. Dete ponovo viče „Hoću bureeek“ i lupa nogama o pod. Roditelj još uvek ne okreće glavu i pravi se da ne čuje. Dete shvata svoju grešku. Izlazi vani, odlazi i pere ruke, ulazi u kuhinju i kaže „Dobar dan mama/ tata!“, „jesi li se umorio?“ „da li ti treba pomoć?“ Majka/otac okreće glavu i smeši mu se govoreći: „Sad sam te razumeo“. . Dete grli majku/oca. Pomaže mu da postavi sto i kaže majci/ocu „Hvala puno!“.

Zajedno sa detetom pripremite poster sa lepim rečima ljubaznosti

Podstaknite dete da koristi čarobne reči kao neophodne tokom komunikacije u svakodnevnom životu.

Po želji, možete pročitati i pesmu „Da li znaš, ovo je Leptir“, koja koristi lepe reči. Otvara od spavanja crne oči, kaže roditeljima „Dobro jutro!“ / Rado ide u baštu, kaže baki „Dobar dan!“/ Kada mu pomognu ili mu čestitaju, naš leptir kaže „Hvala!“ / Kada se vrati kući iz bašte, „Dobar dan!“ uvek kaže roditeljima.

PESMA – „Zašto si se čudio?“ – Kad učiteljica svakodnevno govori, / čarobne reči na našem lepom jeziku govori. / Zašto se ti čudiš, ovo svako zna, / recimo magične reči sada odmah. / Kad nešto oklevamo, / ti se brzo zahvali, / kad pogrešimo, zatraži oproštaj. / Kad dobro i lepo govorimo, svi nas jako vole, / kao rascvetala ruža, reči nam teku na usnama. / Molim te oprosti mi /zahvaljujem ti se /.