Broj traži svoje tačke

Materijali i alati:  papir u boji, markeri, makaze, itd.

Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili staratelj priprema nekoliko komada papira u kojima markerom obeležava brojeve od nule do broja sedam i tačke sa količinom datih brojeva. Ukupno šesnaest komada papira za svaki broj i količinu tačaka. Igra „Broj traži svoje tačke“ igra se zajedno sa detetom. Roditelj ili staratelj drži komade numerisanog papira, a dete drži komade papira sa tačkama. Roditelj ili staratelj pokazuje na broj i kaže: „Molim vas, pomozite mi da pronađem svoje tačke!“ a dete pronalazi tačke broja koji traži njegove tačke. Roditelj ili staratelj dopunjuje rečima govoreći, na primer: „Evo za tebe je broj sedam, na poklon imaš sedam tačaka; evo za tebe je broj četiri, četiri tačke i nijedna sa pristrasnošću; evo za tebe je broj pet, bogami ne dam ti nijedan više; evo za tebe je broj dva, dve tačke za dva oka; evo za tebe je broj jedan, jedna tačka je kao da imaš ceo svet; evo za tebe je broj tri, za  jedan nos i dva uha; evo za tebe je broj nula, nemaš tačke, ali imaš ime; evo za tebe je broj šest, šest boja skupljamo zajedno. (Ovi stihovi se mogu koristiti ako želite da igra bude zanimljivija, a takođe se stihovi mogu koristiti i po želji).

Uzimaju se papiri u boji i crtaju u obliku jaja ili čak drugih oblika po želji. U sredini se crtaju različite linije kao što su: cik-cak, zakrivljene itd. i treba ih iseći makazama. U jednom delu je markerom označen broj (u nedostatku markera, bojama ili olovkom), a u drugom delu su označene tačke. Odvojeni delovi se spajaju zajedno sa njihovim delovima na osnovu reza koji čini deo kao celinu i pokazuje se da ovaj broj ima ovoliko tačaka.