Moje omiljene boje

Materijali i alati:Flamasteri (vodene boje ili temper boje), kuhinjski papir, sredstva za čišćenje ili četke za uši, palete, kartonski papir itd.

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome koje su njegove omiljene boje, pitajući ga: Ako voliš da crtaš, koje bi boje prvo izabrao? Šta bi obojio tim bojama? itd.

Uzima se kuhinjski papir različitog dizajna, a dete flamasterima crta tačke na linijama modela kuhinjskog papira. U nedostatku flamastera, mogu se koristiti sredstva za čišćenje ušiju ili četke kojima se sa palete dobija željena boja. Za svaku boju treba koristiti prethodno neiskorišćenu četku ili četku treba dobro oprati tako da tačkasta slika bude u čistim bojama sa palete. Nacrtana slika se ostavlja da se osuši, a zatim se zalepi na neki kartonski papir koji će služiti kao okvir za vešanje slike na zid.