Blago u ledu

Materijali i sredstva:Sitne igračke ili kovanice, posuda sa vodom i cevčica za sok.

Odvijanje aktivnosti: Uzima se plastična posuda (npr. čaša od kiselog mleka itd), napuni se vodom i u nju stavljaju male igračke ili kovanice. Nakon što se napuni vodom i igračkama, posuda se zatvara poklopcem, stavlja u frižider i ostavlja dok se potpuno ne smrzne.

Nakon što se smrzne, izvadi se iz frižidera i neko vreme ostavi da stoji na sobnoj temperaturi, dok se ne može izvaditi iz posude i staviti na drugu ravnu posudu (ili pleh). Cevčicom za sok veoma pažljivo duvamo po ledu, kako bismo uzeli „dragocenosti iz pronađenog blaga”.