Voće i povrće

Očekivani rezultat: Dete kaže nazive i odvaja voće od povrća

Materijal i sredstva: voće i povrće koje se nalazi u kuhinji, razne ilustracije voćem i povrćem ili igračke u obliku voća i povrća, korpe ili posude (tanjiri) sa voćem.

Odvijanje aktivnosti: Uzmite voće i povrće koje se nalaze u kući i punite korpu svim vrstama. Razgovarajte sa detetom o tome šta imamo u korpi. Svako voće i povrće se opisuje prema obliku i boji. Na primer, dete uzima jabuku i opisuje je: „Ovo je jabuka, okruglog je oblika i ima zelenu boju. Ovo je grožđe sa malim zrnima crne boje, slatko je a ponekad je i kiselog ukusa.“ Za svako voće govorimo i o ukusu, npr. „Hmmm .. ovo je veoma ukusno. Ovo je veoma kiselo”, i menjamo odraz lica kada govorimo o kiselom, a takođe zatražite i od deteta da zamisli kiseli ukus i imitirajte zajedno, smejte se vašim licima, jer igre i aktivnosti uvek kao osnovnu svrhu imaju zabavu.

Opisuje se svako voće i povrće u korpi.

Nakon opisivanja, dete uzima dve korpe ili tanjire a roditelj ili staratelj traži od njega/nje da odvoji voće od povrća. Takođe, pitajte dete šta možemo da uradimo sa voćem, a šta sa povrćem?

Npr. od voća možemo da pravimo sokove, džemove, čaj itd., dok od povrća možemo pripremiti supu, salatu itd.

Pitajte dete šta želi da pripremi od voća, a šta od povrća.

Zajedno sa detetom pripremite voćnu salatu i salatu od povrća.

Dete proba ukus svake, i odlučuje kojim povrćem će kuvati supu ili sa kojim voćem će pripremiti čaj.

Podstaknite dete da isproba i ukuse drugog voća koji ih ne jede rado, ili kombinujte dva ili tri voća za bolji ukus i više vitamina.

Radni list preuzmite  OVDE.