U davna vremena…

Smestite se zajedno sa detetom u njegovom/njenom kutku za čitanje. Stavite u njega slikovnice za decu ili i druge knjige.

– Dopustite detetu da izabere koju knjigu ćete danas zajedno ’pročitati’.

– Na početku vi čitate njegovu/njenu omiljenu knjigu/priču. Pročitajte je tihim glasom, polako i jasno.

– Zatim recite detetu da je njegov/njen red da ’pročita’ slike koje su u priči.

– Pitajte dete tokom njegovo/njenog ’čitanja’, promenite mu tok događaja, pitajte da li može drugačije da se završi priča ili događaj? Koja je njegova/njena želja za kraj događaja, priče i zašto?

– Ohrabrite dete da izražava mišljenje i da to kaže jasno … i takođe mu čestitajte na trudu.