Traćim i nalazim

Materijali i alati: karton, fotografije, poklopci vlažnih maramica, lepak

Vi roditelji, stavite  sliku porodice na karton ili novinsku stranicu. Na fotografije stavite pelerine iste veličine ili ih prekrijte obojenim ili belim papirom.

Sada zamolite dete da otvori naslovnu stranicu/pismo i pogleda unutra ko je na slici, kako bi moglo da nastavi sa svim naslovnicama/pismima. Stimulišite izražavanje emocija kada dete gleda lica koja poznaje. Neka to uradi nekoliko puta.