Termomenti i emocioneve

Këtë aktivitet mund ta bëni e gjithë familja së bashku. Ju të dashur prindër, vizatoni llojet e ndryshme të fytyrave sipas emocioneve dhe fshihini ato nëpër shtëpi. Loja fillon kur të gjithë vraponi për t’i gjetur. 😄😟😖

Kur t’i gjeni, bëhuni bashkë dhe secili le ta tregojë emocionin që e ka gjetur [fytyrën], le ta përshkruajë atë, le të tregojë çfarë ndjesie është [çka ndodh me trupin e tij/saj kur e përjeton atë emocion]  dhe le të tregojë një situatë kur është ndjerë ashtu.

Gjithashtu, ju si prindër mund t’u tregoni fëmijëve se çfarë keni bërë për ta menaxhuar/kapërcyer atë emocion.

Jepini kohë fëmijëve që të shprehin atë që ndjejnë. Ata mund t’ju tregojnë se sa i fortë është ai emocion duke vizatuar, duke folur për të, ose duke u rënë objekteve të ndryshme [tenxhere, divan, shishe, etj.].  Aktiviteti zgjat rreth 1 orë.

Loja zhvillon njohjen e emocioneve dhe të mësuarit e menaxhimit të tyre si dhe i zhvillon aftësitë komunikuese dhe ndihmon të kuptuarit e asaj se çfarë ndjen tjetri [bashkëndjesinë].