Termomenat emocija

Ovu aktivnost možete sprovesti svi zajedno u porodici. Vi, dragi roditelji, crtajte različite vrste lica prema vašim emocijama i sakrijte ih po kući. Igra počinje kada svi potrčite da ih pronađete. ?☹️?

Kada ih pronađete, skaupite se zajedno i potom neka svako govori o emociji koju je pronašao [lice], neka je opisuje, neka pokaže kakav je to osećaj [šta se dešava njegovom/njenom telu kada uživa tu emociju] i neka govori o situaciji kada se tako osetio.
Takođe, vi kao roditelj možete kazati deci šta ste uradili za upravljanje/prevazilaženje te emocije.
Dajte deci vremena da izraze ono što osećaju. Oni vam mogu reči koliko je jaka bila ta emocija crtanjem, govoreći o tome, ili udarajući po raznim predmetima [lonac, kauč, flaša, itd.]. Aktivnost traje oko sat vremena.

Igra razvija poznavanje emocija i učenje njihovog upravljanja, razvija veštine komunikacije i pomaže na shvatanju onoga šta drugi oseća [empatija].