Supa od cveća

Materijali: sveže cveće različitih veličina i boja, lišće, duboka plastična posuda, voda, kuhinjski pribor.

Pre nego što pozovete dete da se igra, prvo napunite posudu vodom, iz kuhinje ponesite sveže cveće, sveže lišće i razne potrepštine, male tanjire ili saksije, kašike, šolje, stalke itd. Polako imenujte svaki kontejner pokazujući na njih, a ako želite zamolite dete da učini isto. Ili ako vaše dete zna imena jela, pitajte ga koje je određeno jelo i sačekajte da vam kaže ime. Upotrebite reči mali, veliki, plutajući sudoper.

Pokažite detetu kako se pomoću različitih posuda polako meša voda objašnjavajući kako takvi pokreti omogućavaju da se voda ne kreće previše i da izađe iz posude. Ova vežba pomaže detetu da se osvesti po pitanju pokreta svog tela. Takođe pokažite detetu različite pokrete vode * u obliku kruga, cik-cak itd. (i njihov uticaj na vodu.)

Zatim dodajte cveće i lišće jedan po jedan u vodu i gledajte ih kako plivaju u vodi. Zatim koristite različit pribor kako biste detetu pokazali kako da zgrabi cveće i lišće. Dozvolite detetu da se igra i zabavlja koristeći svoju maštu.