Supa e luludyencar

Materialya:taze luludya ano ververutno baripe thay kolori, patrenya, yekh hor plastikako qaro, pani, kuzhinako qaro.

Anglo se te kharen e qhavore vash khelipe, ko shrd phereni ¾ e qarosko panyea, aneni taze luludya, taze patrenya thay ververutne qare kotar e kuzhina, tikne tanyirya vay tenjere, roya, tahtaya, guruzhe ty. Po lokhe, anavineni sakova qaro mothavindoy odova, thay te sine kay mangena rodeni qhavorestar te kerel yekhuno shey. Vay te sine kay tumaro qhavoro penjarela o anava e qarenge odoya ver puqenole so sito yekh qaro thay ajukereni te mothavel o anav. Vastineni o alava tikno, baro, notinela, puzala.

Demonstrineni e qhavoreske sar te vastinel o ververutne qare vash te kareshtinel o pani ano phiripe po lokhe mothavidnoy oleske sar ayekha phiripya dena shaipe kay o pani ma te khelel but sigate thay te iklol avri e qarosta. Kakava siklipe azhutinla e qhavoren te ovel jando vash phiravipe oleske truposko. Ayekha vi mothaveni e qhavoreske ververutne phiripya e panyeske *ani forma e retheski, zig zag ty. (thay olengo efekti ano pani. Palo odova qhiveni o luludya thay patrenya yekh po yekh,

thay dikheni sar on notinena ano pani. Palo odova vastineni ververutne qare mothavindoy e qhavoreske sar shay te astarel o luludya thay patrenya.