Khela topka

Tikne qhavoro kola pandar na siton ani situacia te astaren e topka, qalargyona e khelipyencar e topka kay khelavgyola. Kereni nesave kotar akala khelipya e topka ano sah vahti kay ikalena e qhavore ani natura.

  • Besheni anglo qhavoro thay frdnei e topka yekh yavereske
  • Formirineni yekh porta barencar vay nesavo materiali e naturako thay iraneni e topka rindoa ani dirketipe e portako
  • Qhiveni bar yekh pe yaver, vay nesavi shisha quqi thay tentineni te peraven iranindoy e topka ani olengi rig
  • Qhiveni e topka ano yekh than thay palo odova kereni gara ko ka resle e topka angluno zhagindoy ji pi topka
  • Pashlareni e qhavore ano vogi thay iraneni e topka pedral o trupo – yekh shukar masazha