Stavljanje lopticu kod meseca rođenja

Materijali i alati: karton, skalpel ili nož, loptica za stoni tenis ili neka druga mala loptica, plastična čaša, dva gvozdena krugova, konopac ili debeli konac, olovka, boje itd.
Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili zakonski staratelj priprema karton. Dete uz pomoć čaše crta krugove na kartonu, a zatim roditelj ili zakonski staratelj skalpelom otvara rupe. Roditelj takođe otvara još dve rupe u čaši kako bi prošla konopac ili konac. Flomasterom ili bojicama (od vode, drva, sveća) obojite krugove rupa (svaki mesec-rupu posebna boja). Treba izbušiti dvanaest rupa za dvanaest meseci godine. Iznad kartona postavljaju se dva krugova (kao primer možete uzeti prstenovi za ključeve) kroz koje konopac ili konac moraju da prođu. Roditelj ili zakonski staratelj napiše imena meseca u godini počev od prve rupe odozdo.

Po završetku rada igra se igra „Pronađi put do svog rođendana“. Dete treba da počne od januara stavljanjem loptice u rupu januara meseca i nastavlja se redom do meseca svog rođendana.
Ovu igru možete igrati i pronalaženjem rođendana članova porodice.