Godinu dana stariji/ja

Materijali i alati:plastični tanjir ili karton, poklopci za flaše, plastelin, papir u boji, lepak, olovka, lenjir, dva mala štapića različitih veličina itd.
Odvijanje aktivnosti: Razgovara se sa detetom o toma kada ima rođendan. U kojoj godišnjoj dobi? U kom mesecu? Koliko godina si imao kada ste proslavili svoj poslednji rođendan? Koliko godina si imao pre nego što si napunio 5 (ili 4) godina? Koliko ćeš imati godina kada će slaviti sledeći rođendan? itd.

Uzima se plastični tanjir, a roditelj ili zakonski staratelj označava tačke za mesece uzimajući za primer časovnika. Na iscrtane tačke dete stavlja lepak da zalepi poklopce. Poklopci treba biti raznih boja (ako nema poklopce može se staviti obojeni papir isečen u obliku kruga). Zatim se sa dva mala štapića različitih veličina se stave kao kazaljke časovnika. Roditelj ili zakonski staratelj počinje da broji mesece od januara, zatim zajedno sa detetom broje mesece sve do meseca detetovog rođendana i tamo se nacrta slatkiš. Kratka i debela kazaljka se stavlja u mesec rođendana. Visoka, tanka kazaljka se kreće. Na primer, ako je dete rođeno u maju, stavlja se kratka kazaljka i odatle se kazaljka, nazivajući sledeće mesece, npr. juni, jul ……… april i sada „imam šest godina“ i ponovo počinje da prolazi kazaljkom kroz mesece u godini imenujući ih … i sada „imam sedam godina“. Znači, kaže se „Godina počinje u januaru, a rođendan ti je maja, peti mesec godine“.

Ova aktivnost može se uraditi i keksima, gde dete posle igre pojede keks. Zatim pronađe i rođendane ostalih članova porodice i vrši raspodelu keksa prema njihovim rođendanima. Znači, naša porodica ima rođendane u ovim mesecima u godini.
Podstaknite svoje dete da sazna i rođendane ostalih članova porodice.

Shkarkoni fletoren e punës KËTU.