Šta mogu učiniti ja?

Materijali i sredstva: kartonski paket, olovka, makaze, odeća za decu.

Razvoj aktivnosti: Zajedno sa detetom pogledajte slike date u aktivnosti. Razgovara se o tome šta deca rade na datim slikama. Roditelj ili staratelj pita dete: šta ti možeš uraditi? A dete za svaku fotografiju navodi „Mogu da spremim krevet, spremim veš za pranje, očistim pod, nahranim mačku itd.“, a takođe govori o nejgovim postupcima koji nisu na slici, ali da on/ona vrši. Za ono što dete kaže da ne može ili ne uradi, razgovarajte o tome zašto treba da radi te radnje (poslove), kako može da ih praktikuje i koliko je važna njegova/njena pomoć u porodici.

Roditelj ili staratelj uzima paket i priprema ga prema datom modelu. Dete uzima nešto od svoje odeće i nakon početne demonstracije od strane roditelja to samo izvodi.