Ja slušam

Materijal i sredstva:nisu potrebni posebni materijali. Roditelj koristi stvari kojeima kod kuće.

Aktivnost– Prvo treba da izađete sa detetom i zamolite ga da pažljivo sluša sve glasove. Dok vaše dete sluša glasove, zvukove ili buku, zamolite ga da ih imitira, ali i vi pokušajte da ih imitirate tako da se dete oseća dobro tokom imitacije. Pitajte dete kako zna da imitira različite glasove. Čime sluša? Kad se vratite kući, igrajte simpatičnu igru sa vašim detetom. Dete treba da okrene leđa, a vi trebate da ispuštate različite zvukove da dete mora da zna koji su glasovi. Kada dete ne pogađa, preokrenite na šalu tako što ćete mu reći da jezikom dodirne nos. Za ovu aktivnost morate koristiti različita sredstva. Ako dete to ne pronađe kroz glasove, bez okretanja glave dodirne materijale rukom, tada mu ponovo stvorite glas i dete treba da ga pronađe. Takođe možete mu pomoći tako što ćete mu pokazati funkciju predmeta ili šta god mislite da bi moglo pomoći detetu.