Šta je u obliku kruga?

Očekivani rezultat: Dete identifikuje oblik kruga na različitim slikama.

Materijal i sredstva: novčić od 20 centi ili 50 centi itd., beli A4 papir, olovka, boja (papir u boji ili kuhinjski papir u boji, plastelin itd.).

Odvijanje aktivnosti: Roditelj ili staratelj bira knjigu sa slikama za decu gde su slike koje prikazuju kružni oblik, na primer slike koje prikazuju sunce, točak itd. Razgovarajte sa detetom o tome šta je u obliku kruga na ovim slikama. Zatim kažite mu: „U sobi u kojoj se nalazimo, šta je u obliku kruga, idemo zajedno u kuhinju, tamo možemo naći više stvari u oblika kruga. Otvorite viseće ormare i stavite na sto stvari koje vidite a koje imaju oblik kruga, dodirnite ih, i vidite koji materijal imaju, da li su hladni ili topli. Nakon što dete identifikuje oblik kruga, tada se uzima beli A4 papir a roditelj ili staratelj crta dršku, list i grozd grožđa, a dete izabranim novčićem kopira bobice grožđa. Nakon kopiranja bobica grožđa, dete može po želji da ih oboji ili oblikuje plastelinom, testom ili da pocepa papirne maramice i od njih da napravi male krugove papira u boji itd.

Sa detetom takođe možete igrati igre reči, npr. Ron okreće točak oko vinove loze, ili kreirajte vašu igru, ali sa naglaskom na slovo „R“.

Radni list preuzmite OVDE.