Šta je toplo, a šta hladno?

Materijali i alati: dve  posude, dva balona i voda. 

Odvijanje aktivnosti: Razgovara sa detetom pitajući ga: „Šta je vruće? Šta je hladno?“  itd. i igrajte igru reči „Šta je vruće, šta je hladno?“, npr. „Sneg je…?“, a dete odgovara: „Hladan“. „Plamen je …?“, a dete odgovara:Vruć“. Ova igra se igra dok se ne iscrpe ideje o predmetima i pojavama poznate kao vruće ilihladne.

Uzmite dve posude iste veličine. Jedna je napunjena toplom vodom (ne toliko da gori, tako da bude blaga ukoliko u nju stavimo ruku), a druga hladnom vodom. Jedan (poželjno) crveni i jedan (poželjno) plav balon. Baloni se naduvaju otprilike isto. Plavi balon se stavlja u posudu sa hladnom vodom, a crveni u posudu sa toplom vodom. Pitajte dete šta se dogodilo sa crvenim balonom (koji raste dok se zagreva) a šta se dogodilo sa plavim balonom (koji se skuplja dok vazduh unutra se kondenzuje).

Radni list preuzmite OVDE.