Potrebni materijali : obruči različitih boja i štap.
Aktivnost: Obruče postavljamo na zemlji jedan pored drugog i uzimamo štapove koje ćemo postavljati unutar obručeva, na različitim mestima. Štapovi će služiti za menjanje položaja nogu tokom skakanja, a na ovaj način će deca postići bolju koordinaciju pokreta i uživaće igrajući igru sve do njenog kraja.
Nastavite igru nekoliko puta tako što će dvoje dece da se takmiče.
Ova igra će omogućiti deci bolji savladavanje motoričkih sposobnosti, koje su izuzetno važne u životu dece.