Simetrični šah

Materijal i sredstva: loptice u boji, čepovi boca u boji, listovi u boji, lepljiva traka, korpice ili tanjiri za postavljanje loptica (papira u boji, čepova) itd.

Odvijanje aktivnosti– Na podu stavite traku formirajući veliki kvadrat sa 36 malih kvadrata. Na sredini kvadrata postavlja se lepljiva traka druge boje ili oboji se malo bojom kako bi se razlikovala linija razdvajanja.

Prvi igrač, dete, stavlja lopticu u jednom kvadratu, i roditelj ili zakonski staratelj/ka treba da stavlja u istoj liniji, videći koliko kvadrata je blizu ili daleko od linije razdvajanja ili sredine. Dete počinje igru jer tako bolje razume igru kako treba da postupa kada mu/joj dođe red.

Na početku igre stavlja se jedna loptica i drugi igrač odmah stavlja svoju lopticu, ali zatim se stavljaju loptice u svim redovima, i dete treba da stavi loptice u simetriji sa drugim lopticama. Tokom postavljanja loptica roditelj ili zakonski staratelj/ka koristi reč „simetrija“ npr. ako dete nije postavilo u simetriji, kaže mu se: „Pronađi simetriju crvene loptice“.

Ako nemate loptice možete koristiti čepove bočica ili i papir u boji, praveći ih kao kartonske novčiće.