Šetamo i istražujemo

Rano detinjstvo je idealan period za stvaranje dobrih životnih navika ☺

Dozvolite deci da izlaze u prirodi svaki dan po 30  minuta i održavaće ovu naviku tokom celog života.

Danas  ćete hodati zajedno, a dete će istraživati sve ono što mu se čini zanimljivim za njegovo/njeno oko.

Treba će vam samo da dete bude prikladno obučeno  [kapelja dhe uji][kapa i voda] za šetnju u prirodi, mala lopata, sočivo [ako nemate sočiva dovoljno vam je da uzmete teglu sa debelim dnom], [nëse nuk keni lente mjafton të merrni një kavanoz me fundin e trashë] biće vam potrebna i kesa [dete može da sakuplja stvari koje ga zanimaju][fëmija mund të mbledhë gjëra me interes për të].

Osigurajte se da dete hoda najmanje 15 minuta, a dok hoda može se zaustaviti i otkrivati stvari koje ga zanimaju.