Phira thay eksplorina

Rano qhavoripe si yek idealuno periodi vash te kriirinel shukarno ovipe e jivdipesko

Mekeni e qhavoren te iklon ani natura sakodive po 30  minutya thay odola si te garaven akava ovipe ano sa jivdipe.

Adive,  beraber si te phiren thay o qhavoro si te ekspolinel sa qhigode kova diklola olenge interesantno vash olesko/olaki ayk.

Ka mangolpe kay o qhavoro te uravolpe shukar  [kapelja dhe uji](sadik thay pani) vash te phirel ani natyra, yek tikni kacia, yek lenti ( te sine kay na situmen lente shay te len yek tegla kay sila thulo agor)[nëse nuk keni lente mjafton të merrni një kavanoz me fundin e trashë],  ka mangolpe tumenge pana yek kesa[fëmija mund të mbledhë gjëra me interes për të] ( qhavoro shay te kedel sheya vash olesko interesi) .

Siguringyoveni kay tumaro qhavoro te phirel may hari 15 minutya, ji kay phirla shay te aqhol thay te diklarel o sheya kola interesinena oleske.