Preskačem prepreke

Materijali i alati: Kartonska kutija, štapići (ili olovke u boji), papirne ili plastične čaše, lepak. Itd.

Odvijanje aktivnosti: U zavisnosti od veličine paketa, postavljaju se prepreke i zdele. Uzima se kartonska kutija koja se prethodno otvara uz pomoć roditelja ili staratelja. Uski komad kartona je slomljen na bočnoj strani paketa kao prepreka, tako da klikeri ne izlaze iz kutije (u nedostatku klikera mogu se pripremiti male kuglice od plastelina ili čak koristiti velike perle). Štapići se postavljaju koso lepkom, unapred planirajući put odakle će se klikeri kretati do čaša. Kada je završena izrada paketa, paket treba postaviti koso, podižući ga na jednu stranu, a na dnu stoje zdele.

Igra započinje ispuštanjem klikera sa željenog mesta da bi se video put koji će preći i u koju će čašu pasti. Igra se takođe nastavlja odabirom drugih staza i puštanjem više klikera istovremeno. Nakon što klikeri padnu u čaše, klikeri se broje, tako da možemo videti koja čaša ima više, a koja manje.