Piktura mlekom

Materijali i alati:  Ravna plastična posuda, mleko, boja za hranu ili vodu, šampon za suđe, sredstvo za čišćenje ušiju.

Odvijanje aktivnosti: U ravni tanjir sipa se mleko, pokrivajući dno posude. Zatim treba dodati nekoliko kapi boje po želji ili one koje su na raspolaganju (u nedostatku boja hrane mogu se dodati temper- boje ili vodene boje koje se nakon što se pokvase vodom, uzmu četkom i nakapaju na mleko). Nakon kapanja bojama, uzima se sredstvo za čišćenje ušiju tako što se prvo umoči u posudu sa šamponom za posuđe, a zatim se boje u posudi mešaju sa mlekom. Pogledajte kako se boje kreću oko sredstva za čišćenje koje sadrži šampon, pogledajte kako se boje šire i mešaju po celoj posudi stvarajući akvarelnu sliku.