Ovo je moje telo

Materijali: veliki papir (flipchart, kartonski papir za pečenje itd.), Marker, boja
Stavite papir na pod i zamolite dete da legne na papir kako bi skiciralo svoje telo. Pomoću markera nacrtajte konture bebinog tela na papiru. Dete se uči samokontroli (ostanite ležeći) tokom skiciranja.
Kada završite skicu, razgovarajte sa detetom o delovima tela. Zatražite da identifikujete ruke, stopala, glavu, stomak i proširite detetov rečnik tako što ćete imenovati što više delova tela i gde se nalaze. Dajte detetu boju ili flomaster i zamolite ga da nacrta delove tela na svoj način tako što ćete ga pitati gde treba da budu nacrtane oči, nos, usta, a da mu ništa ne namećete.eo tela koji dete odabere. Dajte detetu boju ili flomaster i zamolite ga da nacrta delove tela na svoj način tako što ćete ga pitati gde treba da budu nacrtane oči, nos, usta, a da mu ništa ne namećete.
Ako on / ona želi samo da oboji / napiše na papir, neka to uradi i zabavi se Ako vaše dete ne želi da legne, nemojte ga prisiljavati. Počnite da skicirate samo ruku,  nogu ili bilo koji deo tela koji dete odabere.