Očekivani rezultat: Dete, uprkos poteškoćama, šalje loptu do kraja

Materijali i sredstva: Lepljiva traka u boji, slamčica za sok, kuglica/lopta od pamuka itd.

Razvoj aktivnosti: Lepljive trake se postavljaju na pod u različitim oblicima: cik-cak, ravno, zakrivljene. Postavite početnu i završnu tačku na svakoj traci bilo kojom oznakom po želji. Dete bira u kom pravcu će lopta prvo ići. Igra izaziva dete tako da roditelj ili staratelj ostane blizu. Dok dete duva loptu duž linije trake, pitajte:

Da li je bolje da ste bliže ili dalje kada duvate loptu?

Da li radi bolje sa kratkim, snažnim udisajima ili bolje sa dužim, sporijim udisajima? Koja linija/ruta je teža, a koja lakša?