Natyrë festive

Zhvillimi i aktivitetit: Sot kurdo që keni kohë paradite apo pasdite, merrni fëmijën tuaj dhe dilni në qytet/fshat duke e prezantuar atë me zbukurimet me rastin e festës. Lejojeni t’i shikojë, t’i prekë, provojë dhe tregojini më shumë për to.