Naš ples

Očevi/staratelji, pustite muziku danas da se čuje u pozadini i uzmite dete u naručje. Pratite ritam i korake muzike i plešite zajedno oko kuće. Promenite ritam plesa s vremena na vreme i sačekajte da beba reaguje … smeh, iznenađenje itd.

Uradite to 2-3 puta dnevno puštanjem različite muzike ili pesama.