Na pijaci

Igra pijace je veoma atraktivna za decu. Improvizujte jedan   kutak u kom možete staviti prehrambene proizvode. Zajedno sa decom spremite nekoliko novčanica od običnog papira ili kartona. Kod svakog   proizvoda stavite i cenu tog proizvoda.

Dete odlučuje koju će ulogu igrati na početku, ulogu prodavca ili kupca. (Uloge se menjaju)

– Dobar dan!

– Dobar dan! Izvolite!

-Želeo bih da dobijem teglu meda…

-Da, izvolite! Košta 5 evra.

– Izvolite novac (5 evra).

Nastavlja se tako i sa ostalim proizvodima koji su izloženi za prodaju.

Dozvolite detetu da pronađe iznos novčanica za datu cenu. Ili ako vam on/ona daje 10 evra (ako ste u ulozi prodavca) pitajte ga koliko evra treba da vrati?

Kupac uzima kupljene stvari i stavlja ih u jedan kutak gde će imati svoju prodavnicu.