Tegla dobrih stvari

To može da bude projekat vašeg deteta od ponedeljka do petka. Zajedno sa njim uzmite jednu teglu i ulepšajte je po želji. Možete staviti sliku deteta, ili neku drugu dekoraciju sa cvećem ili lišćem. Ovu teglu treba postaviti na vidno mesto, a dete treba da stavi u tegli po komad papira za svaku aktivnost u kojoj se dobro pokazao. Objasnite detetu da ste član porodice ili grupe znači da ljudi pomažu jedni druge. Deca dele ili razmenjuju načine kako oni pomažu svoje porodice.

Razgovarajte o tome šta bi se desilo kada niko ne bi uradio ništa oko kuće, kuvanja, pranja sudova ili odeće, ili čišćenja poda. Deca treba da razumeju da svaki član porodice ima odgovornost da vodi računa o kući.

Dete može nacrtati aktivnost koju je uradio ili da piše o tome uz pomoć roditelja na parčetu papira. Dete za vikend prikuplja sve dobre stvari koje je uradio, i u ponedeljak može pokazati članovima porodice koje dobre stvari je uradio tokom vikenda.