Moja ćula

Materijal i sredstva:drvene bojice, zvono (telefon), parfem ili cveće, so ili šećer, plišane igračke ili komad krzna itd.

Odvijanje aktivnosti – Roditelj ili zakonski staratelj/ka uzima navedeni materijal za ovu aktivnost. Uzima bojice i od deteta traži da kaže koju bojicu ima u ruke, npr. Koje je boje ovo? A ovo koje je boje? I tako redom nekoliko boja. Pitajte dete: kako znaš da je ova crvena boja? Da li si je čuo-la? Da li je dodirnuo-la? Ili si je video-la? (video-la sam očima).

Od deteta se traži da izlazi iz sobe, dok puštate muziku na telefonu i sakrijete ga. Nakon što ga sakrijete, tražite od deteta da uđe i da pronađe telefon. Pitajte dete kako si pronašao-la telefon, rukama? Očima? Ili ušima?

Dete zatvara oči maramicom i od njega se traži da pomiriše neko cveće ili parfem. Pitajte dete kako si znao-la da je parfem? (ili cveće) … (Osetio-la sam miris uz pomoć nosa, pomirisao-la sam).

Na dva ravna tanjira sipajte u jedan šećer, u drugom so. Detetu, koje ima zatvorene oči maramicom, dajete da proba malo soli. Pitajte ga šta je to? (so). A kako si znao-la da je so? Da li si video-la? Da li si čuo-la? Da li si probao-la?

Podstaknite dete da priča o svakom čulu, da daje više primera za svako čulo, da nacrta svoja čula.

Radni list preuzmite OVDE.