Duyularım

Materyaller ve aletler: ahşap boya, zil (telefon), parfüm veya çiçek, tuz veya şeker, kürklü oyuncak bebek veya kürk vb.

Aktivitenin gelişimi: Ebeveyn veya yasal vasi, bu aktivite için belirtilen materyalleri alır. Renkleri alıp çocuktan elindeki rengi söylemesini ister, örneğin, Bu ne renk? Bu diğeri ise ne renktir? Ve bunun gibi bazı renklerle devam edilir. Çocuk sorar: Bunun kırmızı olduğunu nasıl anlarsınız? Duydun mu Dokundun mu, Yoksa gördün mü? (Kendi gözlerimle gördüm).

Çocuktan odadan çıkmasını ve telefonda müzik açıp telefon saklanır. Sakladıktan sonra çocuktan içeri girip telefonu bulması istenir. Çocuğa telefonu ne ile bulduğu sorulur. Ellerinle, gözlerinle yoksa kulaklarınla mı?

Çocuk bir mendille gözlerini kapatır ve herhangi bir kokulu çiçek veya parfümü koklaması istenir. Çocuğa parfüm olduğunu nereden bildiğini sorulur. (veya çiçekler) … (Burnumla kokladım).

İki düz tabak alınıp birine şeker ve diğerine tuz koyulur. Mendil ile gözleri kapalı olan çocuğa biraz tuz denemesi için verilir. Ne olduğu sorulur? (Tuz). Ama tuz olduğunu nasıl bildin? Gördün mü? Duydun mu Yoksa tattın mi? Yoksa tattın mi?

Çocuğu her bir duyu hakkında konuşmaya, her bir duyu için daha fazla örnek vermeye ve duyuları çizmeye teşvik edin.

Çalışma sayfasını BURADAN indirin.