Moj dosije

Materijali i alati: karton, makaze, olovka, boje i ukrasni papir

Odvijanje aktivnosti: Razgovarajte sa detetom o tome gde se radovi mogu čuvati? Zašto je dobro očuvati radove? Kako bi trebalo dai h čuvate? itd., pitanja ova da bi se došlo do ideje o pravljenju dosijea, gde će dete pažljivo sačuvati svoje radove. Kako želiš da napraviš svoj dosije? Sa kojim materijalom? Kako ćeš ga ukrasiti spolja? itd., da bi dao svoju ideju o pravljenju kutije za dosije.

Uzima se debeli komad kartona i preklapa prema modelu. U sredinu se stavlja papir A4 koji služi kao masa za papire formata A4. Kao kutiju za dosije mogu se uzeti i različite kutije za cipele, ali koje imaju odgovarajuću veličinu lista A4, ili drugu ambalažu za hranu. Kutija za dosije se ukrasuje prema detetovoj želji.

Ohrabrite dete da daje ideje i za kutiju za olovke.